Rruga Cancari 12

Rruga Cancari 11
Rruga Cancari 7

Arkiv

Photo: ICTY
Cancari 12. Photo: ICTY.
Photo: ICTY
Imazhi satelitor i varrit masiv primar të Branjevës. Foto: ICTY.
Photo: ICTY
Photo: ICTY

Burime

Rruga Cancari 12 - Drone