Farma Ovčara

Novo groblje u Vukovaru
Batajnica

Arhiva

Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Photo: ICTY
Snimak lokacije masovne grobnice na Ovcari napravljen iz aviona. Photo: ICTY.

Resursi

Farma Ovčara - Drone