Krusha e Madhe/Velika Krusa

Korisha/Korisa

ARCHIVE

NATO troops in Krusha e Madhe/Velika Krusa in June 1999. Photo: EPA/Peter Mueller.
Krusha e Madhe/Velika Krusa - Drone