Çikatovë e Vjetër 2

Studime e Epërme/ Gornja Sudimlja

Burime

Çikatovë e Vjetër 2 - Drone